Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Weterynarii

 

Technikum Weterynarii ---NOWOŚĆ! ---
Technik weterynarii  Absolwent umie między innymi:
 • pomagać lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,
 • kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt;
 • wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.
 
Zajęcia praktyczne prowadzone będą częściowo na Uniwersytecie Przyrodniczym
 
Jako przyszły TECHNIK WETERYNARII osiągniesz wiedzę z zakresu:
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych,
 • prowadzenia hodowli i chowu zwierząt oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej oraz wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań mięsa,
 • prowadzenia pojazdów w kat. B. i T.,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo,
 • organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,
 
ABSOLWENCI TECHNIKUM WETERYNARII MAJĄ SZEROKIE MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 • w klinikach i lecznicach weterynaryjnych,
 • w inspektoratach weterynaryjnych,
 • w laboratoriach weterynaryjnych,
 • w schroniskach, hostelach i hotelach dla zwierząt,
 • w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt,
 • w firmach, zakładając własną działalność gospodarczą.
 
Powierz swój los profesjonalnej kadrze pedagogicznej Twój sukces to konkretny zawód oraz przygotowanie na studia.
Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na studiach o charakterze weterynaryjnym, zootechnicznym oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych.
Szkoła posiada internat oraz stołówkę. Zapraszamy młodzież z całej Wielkopolski i nie tylko !!!