Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 

Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
---NOWOŚĆ! ---
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Absolwent umie między innymi: organizować i wykonywać montaż oraz kontrolę pracy urządzeń, naprawiać systemy do pozyskiwania energii odnawialnej wiatru, wody, słońca i ziemi. Zapozna się również z elementami budownictwa, energetyki i ekologii.
 
Zajęcia praktyczne prowadzone będą częściowo na Uniwersytecie Przyrodniczym
 
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą.
 
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:    
 • podstawy energetyki
 • systemy energetyki odnawialnej 
 • dokumentacja techniczna 
 • technologia
 • eksploatacja
 • język angielski zawodowy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • zajęcia praktyczne
 
W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 
Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może kontynuować edukację na każdej wyższej uczelni, jednak preferowane na terenie Poznania to Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Poznańska.
 
ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie: 
 • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 • w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych,ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
 • w serwisach w/w urządzeń,
 •  w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
 • hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 • centrach ekologicznych systemów grzewczych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.
 
Odnawialne Źrodła Energii to perspektywa pracy. Według Ministra rolnictwa, absolwenta naszej szkoły pana Stanisława Kalemby, do 2035 może powstać nawet 200 tys. miejsc pracy czytaj więcej: Nawet 200 tys. miejsc pracy w energetyce odnawialnej
 
GIMNAZJALISTO!
 • Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.
 • W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności. 
 • Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi fachowcami w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej. Wykwalifikowane osoby mogą także prowadzić własną firmę usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.
 • Specjalista w tej dziedzinie może liczyć na wysokie zarobki i pewną pracę! W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku.