Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Odpłatności za internat

MAMY NAJNIŻSZE OPŁATY W POZNANIU !

I. AKTUALNE OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE

1. Za pierwszy miesiąc zakwaterowania opłata wynosi:  

240,00zł.     - dla wychowanka naszej szkoły,

300,00zł.     - dla wychowanka innej szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej, 

600,00zł.     - dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze
 

2. Za pozostałe miesiące opłata za zakwaterowanie wynosi:

  120,00zł     - dla wychowanka naszej szkoły,

  150,00zł.     - dla wychowanka szkoły innej ponadgimnazjalnej i policealnej,

 300,00zł.     - dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

3. Za ostatni miesiąc zakwaterowania wszyscy ww. wychowankowie, zwolnieni są z opłaty za zakwaterowanie.  

4. Należność za zakwaterowanie należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto:

 TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA i AGROBIZNESU

ul. Golęcińska 9

60 - 626 Poznań
BANK ZACHODNI WBK SA 6 ODDZIAŁ w POZNANIU

86 1090 1362 0000 0001 2416 6879  

 z dopiskiem:

- tytuł  opłaty : zakwaterowanie
- za jaki miesiąc wnoszona jest opłata
- nazwisko i imię wychowanka
 
 

II. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ( od 1 stycznia 2017 r. )

Na terenie Szkoły funkcjonuje stołówka, w której posiłki wydawane są w nw. godzinach:

śniadanie ( wtorek - piatku )          -     6:45 –   9:00
obiad ( poniedziałek - czwartku )  -    13:00 – 16:00;   piątek 12:00 - 15:00
kolacja  ( poniedziałek - czwartku ) - 18:00 – 19:15

  Ceny posiłków:

 Abonament: 

 śniadanie  – 7,00 zł                               
obiad          – 9,00 zł  
kolacja       – 7,00 zł   

 Bez abonamentu:                       

śniadanie   – 8,50 zł                
obiad            -  zupa 2,00 zł ;II danie 10,00zł
kolacja          - 8,50 zł

 Po kartki żywnościowe należy się zgłosić do biura stołówki - bnudynek 7 - G

 Należność  za WYŻYWIENIE  należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto:/zmiana od 31.08.15/

  VIP Catering
61 – 808 Poznań
ul. Święty  Marcin 87

BZ-WBK VI o/Pń

07 1090 1362 0000 0001 0957 9113

  z dopiskiem:        

 - tutuł  opłaty ( wyżywienie ) - za jaki miesiąc wnoszona jest opłata

- nazwisko i imię wychowanka    

  W wyjątkowych sytuacjach należności moża wpłacać  w biurze stołówki  - budynek 7- G