Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Odpłatności za internat

MAMY NAJNIŻSZE OPŁATY W POZNANIU !

I. AKTUALNE OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE

1. Za pierwszy miesiąc zakwaterowania opłata wynosi:  

260,00zł.     - dla wychowanka naszej szkoły,

320,00zł.     - dla wychowanka innej szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej, 

640,00zł.     - dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze
 

2. Za pozostałe miesiące opłata za zakwaterowanie wynosi:

  130,00zł     - dla wychowanka naszej szkoły,

  160,00zł.     - dla wychowanka szkoły innej ponadgimnazjalnej i policealnej,

 320,00zł.     - dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

3. Za ostatni miesiąc zakwaterowania wszyscy ww. wychowankowie, zwolnieni są z opłaty za zakwaterowanie.  

4. Należność ZA ZAKWATEROWANIE  należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH

ul. Golęcińska 9

60 - 626 Poznań
BANK ZACHODNI WBK SA 6 ODDZIAŁ w POZNANIU

86 1090 1362 0000 0001 2416 6879  

 z dopiskiem:

- tytuł  opłaty : zakwaterowanie
- za jaki miesiąc wnoszona jest opłata
- nazwisko i imię wychowanka
 
 

II. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ( od WRZEŚNIA 2017 r. )

Na terenie Szkoły funkcjonuje stołówka...

...w której posiłki wydawane są w nw. godzinach:

śniadanie ( wtorek - piatku )          -     6:45 –   9:00
obiad ( poniedziałek - czwartku )  -    13:00 – 16:00;   piątek 12:00 - 15:00
kolacja  ( poniedziałek - czwartku ) - 18:00 – 19:15

  Ceny posiłków:

 Abonament: 

śniadanie  –  8,00 zł                               
obiad          – 10,00 zł  
kolacja       –  8,00 zł   

 Bez abonamentu:                       

śniadanie   – 10,00 zł                
obiad            -  zupa 2,00 zł ;II danie 12,00zł
kolacja          - 10,00 zł

 Po kartki żywnościowe należy się zgłosić W STOŁÓWCE W OKIENKU WYDAWKI

Należność  ZA WYŻYWIENIE  należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto
VIP Catering
61 – 808 Poznań
ul. Święty  Marcin 87

BZ-WBK VI o/Pń

07 1090 1362 0000 0001 0957 9113

  z dopiskiem:        

 - tutuł  opłaty ( wyżywienie ) - za jaki miesiąc wnoszona jest opłata

- nazwisko i imię wychowanka