Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Mechanizacji rolnictwa

 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Technik mechanizacji rolnictwa ze specjalizacją naprawa maszyn i ciągników rolniczych – patronat firmy Kuhn i Agromarket Jaryszki
 
Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu
Jako przyszły TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA ze specjalizacją naprawa maszyn i ciągników rolniczych osiągniesz wiedzę z zakresu :
·          Obsługi codziennej maszyn i urządzeń oraz zastosowania zasad konstrukcji maszyn, technologii maszyn oraz podstaw elektrotechniki,
·          stosowania przepisów ruchu drogowego – przygotowanie do prawa jazdy kat B i T, technika jazdy motorowerem oraz motocyklem ( zapewnienie rywalizacji na tym polu rywalizacji z innymi szkołami)
·          zzasad udzielania pierwszej pomocy,
·         posługiwania się rachunkiem ekonomicznym przy planowaniu procesów produkcyjnych,
·          stosowania nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
·          diagnostyki pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
·         wykonania czynności regulacyjnych , obsługowych i konserwacyjnych sprzętu rolniczego,  
·          wykonywania prac sprzętem rolniczym,
·          wykonania szkiców rysunków urządzeń technicznych,
·          demontowania i montowania zespołów maszyn i urządzeń rolniczych,
·         wykrywania niedomagań sprzętu rolniczego oraz instalacji elektrycznej, 
·          motoryzacji – tuningi pojazdów
·          stosowania nowoczesnych technologii w życiu codziennym, model absolwenta „złota rączka”
 
ABSOLWENCI SZKOŁY MAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ PRACUJĄ NA WŁASNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH NABYWAJĄC PRAWA DZIEDZICZENIA ZIEMI I KORZYSTAJĄC Z DOPŁAT BEZPOŚREDNICH ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH ORAZ W:
 • Działach handlowych firm sprzedających sprzęt rolniczy
 • Serwisach naprawczych maszyn rolniczych
 • Firmach technicznej obsługi rolnictwa
 • Własnych przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych itp.
 
ZDOBYWANE PO SZKOLE UPRAWNIENIA:
  • prawo jazdy kategorii B i T
  • uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych, sieczkarń polowych, pras zbierających, ładowaczy hydraulicznych itd.
  • uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin
  • uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych firm John Deere, Deutz Fahr, Massey Ferguson, Fendt, Claas itp.
 
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – PONAD 90%
UCZNIOWIE SZKOŁY OBJĘCI SĄ PATRONATEM:
KUHN – MASZYNY ROLNICZE
AGROMARKET JARYSZKI
PATRONAT MEDIALNY AGROMECHANIKA
 
 
 
 
 
Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu
Jesteśmy jedyną szkołą techniczną w regionie wielkopolskim przygotowującym w tym zawodzie. Integracja europejska i środki unijne zwiększają zapotrzebowanie na absolwentów szkół o profilu techniczno – środowiskowym.
 
ABSOLWENCI SZKOŁY MAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
• prowadzenie własnych gospodarstw rolnych w myśl przepisów Unii Europejskiej i korzystanie z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych,
• działy handlowe firm sprzedających sprzęt rolniczy,
• serwisy naprawcze maszyn rolniczych największych producentów sprzętu rolniczego,
• firmy technicznej obsługi rolnictwa,
• własne przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe itp…
PO TEJ SZKOLE NIE MA BEZROBOTNYCH !!!
Przedmioty zawodowe:
 • technologia, mechanika
 • elektronika z automatyką
 • pojazdy
 • maszyny
 • eksploatacja maszyn
 • naprawa pojazdów
 • ekonomika
 • informatyka
 • organizacja działalności gospodarczej
 • praktyczna nauka zawodu w warsztatach szkolnych
Technik Mechanizacji Rolnictwa
- zajęcia w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt rolniczy,
- kursy i szkolenia specjalistyczne,
- wycieczki zawodowe do fabryk maszyn rolniczych we Francji i Włoszech,
- praktyki zawodowe w nowoczesnych serwisach oraz staże zagraniczne