Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Informacje

Pomoc materialna, socjalna, bytowa.

Stypendia, szkolne, zasiłki, stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wyprawka szkolna.

www.pcs-poznan.pl/index.php/swiadczenia-dla-ucznia

Stypendia pomostowe dla maturzystów  www.stypendia-pomostowe.pl/

Stypendia dla maturzystów na cały okres studiów  aplikacja

Stypendia na realizację pasji  www.pasjopolis.pl.

Informacje o stypendiach mojestypendium.pl/

Informator ze strony Kuratorium Oświaty  informator 

Pedagog szkolny udziela informacji zainteresowanym  dotyczących wsparcia materialnego i socjalnego wszystkim uczniom i rodzicom z Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu.

Opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

Każdy uczeń, który posiada opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proszony jest o dostarczenie jej do gabinetu pedagoga szkolnego. Opinia winna być dostarczona w oryginale, kserokopie i fotokopie nie będą przyjmowane ze względu na przepisy administracyjne.

Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna.

Pedagog szkolny w ramach swoich kompetencji i kwalifikacji udziela porad i wsparcia uczniom, rodzicom, prawnym opiekunom,  nauczycielom,  na prośbę zainteresowanych.

Mój gabinet jest otwarty dla każdego kto chciałby porozmawiać w różnych sytuacjach życiowych, szkolnych,rodzinnych, zawodowych i innych.

Udzielam wsparcia w zakresie :

- Trudności szkolnych

- Trudności wychowawczych

- Trudności emocjonalnych

- Mediacji w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych

- Problemów samorealizacji 

- Doradztwa edukacyjno -  zawodowego

- Inne sprawy, problemy, trudności  - zgłoś się a na pewno coś wspólnie zrobimy