Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Agrobiznesu

 

Technikum Agrobiznesu
Technik agrobiznesu - z poszerzeniem zagadnień o agroturystykę oraz prowadzenie pensjonatów i hoteli, możliwość nauki jazdy konnej !!!
Na terenie szkoły mamy konie
Jako przyszły TECHNIK AGROBIZNESU osiągniesz wiedzę z zakresu:
·         organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie,
·         prowadzenie rachunkowości w małych firmach agrobiznesu,
·         obsługi programu związanego z prowadzeniem rozliczania pensjonatów i hoteli,
·         stosowania przepisów formalno – prawnych przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
·         opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych,
·         organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,
·         dobierania i stosowania użytkowych programów komputerowych, oraz naukę Business English lub Wirtschaftsdeutsch
 
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – PONAD 90%
 
ABSOLWENCI TECHNIKUM AGROBIZNESU MAJĄ SZEROKIE MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
• własne firmy,
• gospodarstwa agroturystyczne,
• prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu i gospodarstwach rolnych,
• giełdy rolno – spożywcze, giełdy towarowe, jednostki finansowe,
• działy marketingu i sprzedaży produktów rolnych,
• przedsiębiorstwa wytwarzające produkty rolnicze i spożywcze,
• dziedziczenie ziemi
 
Swój los powierz profesjonalnej kadrze pedagogicznej Twój sukces to konkretny zawód oraz przygotowanie na studia !!!
Szkoła posiada internat oraz stołówkę Zapraszamy młodzież z całej Wielkopolski i nie tylko !!!
Współpraca ZST z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
Każdego roku coraz więcej absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Poznaniu deklaruje chęć kształcenia na wyższej uczelni. Wielu maturzystów kontynuuje naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zależy nam na podniesieniu poziomu kształcenia i rozbudzeniu zainteresowań naukowych wśród uczniów Technikum Agrobiznesu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Propozycje działań w ramach współpracy:
1. udział uczniów Technikum Agrobiznesu w ogólnouczelnianych imprezach, takich jak np. „Noc naukowców”, Drzwi otwarte uczelni,
2. udział uczniów wykładach, konferencjach naukowych i innych zajęciach,
3. uczestniczenie najlepszych uczniów w pracach studenckich kół naukowych,
4. możliwość prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej i działań marketingowych przez pracowników Wydziału w naszej szkole.
Wydział Ekonomiczno – Społeczny UP i Zespół Szkół Technicznych wyznaczyli koordynatorów programu ściśle ze sobą współpracujących. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego jest to dr Benedykt Pepliński z Katedry Zarządzania i Prawa, a z Zespołu Szkół Technicznych – mgr Elżbieta Sroka nauczyciel przedsiębiorczości.
 
Przedmioty zawodowe:
 • produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych
 • podstawy przetwórstwa spożywczego
 • elementy ekonomii
 • elementy rachunkowości
 • wybrane zagadnienia prawne
 • technika biurowa i komputerowa
 • wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • ekonomika agrobiznesu
 • marketing w agrobiznesie
 • zarządzanie firmą
 • język obcy w agrobiznesie
 
Szkoła otoczona jest zielenią, posiada pięknie położone obiekty sportowe. Uczniowie mogą korzystać z internatu, stołówki i baru. Zajęcia prowadzimy na jedną zmianę